Hyvästä ideasta valmis tuotteeseen.


Inission tarjoaa kehityspalveluita, jonka tarkoitus on vähentää aikaa markkinoimiseksi sekä optimoida läpimenoaikojen ja säästäväisyyden suhdetta. Inission tekee yhteistyötä monen kehityspartnerin kanssa, jotka ovat erikoistuneet elektroniikkatuotteiden suunnitteluun ja kehitykseen. Yhdessä meidän partneriemme kanssa voimme taata, että kehitystyö kulkee niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Oikeat olosuhteet sinun tuotteellesi

Tuotteen elinkaaren kehitysvaihe tarkoittaa idean muuttamista valmis tuotteeksi, joka on valmis sarjatuotannoksi. Kehitys tapahtuu muutamalla rinnakkaisella polulla:

Komponenttien ja valmis yksiköiden logistinen virta on turvattu. Me käytämme kokeiltuja ja testattuja metodeja määrittääkseen paras mahdollinen tasapaino läpimenoaikojen ja säästäväisyyden välillä. Me korostamme, että tärkeätä on löytää oikeat alihankkijat, ja taata optimaalinen yleinen säästäväisyys hankkeelle. Kehitysvaiheen aikana me hoidamme myös tuotteen teollistamisen.

Jokainen tuote täytyy testata, testata ja testata uudelleen taatakseen, että se toimii niin kuin tarkoitettu. Että tuotteet ovat ainutlaatuisia, kokeiden täytyy olla ainutlaatuisia ja kehitetty nimenomaan jokaiselle uudelle tuotteelle.

Kun me valmistamme tuotteen, me kehitämme prototyyppejä ja toteutamme testiajoja, ja niitä sitten kehitetään ja testataan, kunnes ne vastaavat sinun odotuksiasi – tai mieluiten jopa ylittävät niitä kehitysmahdollisuuksiemme ansiosta, jota olemme keksineet.

Siirtoprojektit

Kun me otamme vastaan projektin, joka on jo sarjatuotannossa, aloitamme siirtoprojektia, joka monessa suhteessa on samanlaista uuden tuotteen kehittämisen kanssa. Päämääräksi on taata, että me ymmärrämme tuotetta ja logistista virtaa niin, kuin me itse olisimme sen kehittäneet. Olemme suorittaneet monen menestyksellisen siirtoprojektin ja me voimme tarjota saumattoman siirron ilman häiriöitä samaan aikaan kun me voimme myös tunnistaa potentiaalisia parannuksia ja tehokkuuksia.

Jatkokehittely

Inissionissa me yritämme aina olla eturivissä. Se koskee myös tuotteita, joita teemme sinulle. Jos näemme mahdollisuutta muuttaa tuote paremmaksi, tehokkaammaksi tai turvallisemmaksi, me aina ehdotamme tarvittavia toimenpiteitä. Olemassa olevan tuotteen kehittäminen on näin ollen meidän ehdotuksemme luonnollinen osa. Lue lisää siitä, kuinka me takaamme hyvän tulevaisuuden sinun tuotteellesi, kohdasta Elinkaaritakuu.

Meidän kehityspartnerimme

SCS, EUC ja Berotec