Bolagsstyrning


 

Styrelse

Bengt Assarsson
Bengt Assarsson
Styrelseordförande
Född 1957
Civilingenjörsexamen från Lunds Universitet samt ekonomi och juridikstudier vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och delägare i FastTech AB (sedan maj 2013). Delägare av FONTE AB (sedan 2013).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i A Lundgren Smide AB (2014-2015), SörbNäs AB (2012-2015). Styrelseordförande i Insportant AB (2013-2014), Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag (2011-2014) och Energi Kapital AB.
Antal aktier i Inission: 2000 B-aktier.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap OY (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Foress International Aktiebolag (2006-2011) (upplöst genom fusion 2011).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.

Mattias Hultheimer
Mattias Hultheimer
Styrelseledamot
Född 1971
Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spendency AB (sedan 2011) och EFFSO Solutions AB (sedan 2010). Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB (sedan 2008) och CCustomer AB (sedan 2013). Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB (sedan 2009). Styrelseledamot, VD och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB (sedan 2007). VD i Effso A/S (sedan 2013).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och delägare i Global Civil Engineering Services AB (2013-2014) och i Relean AB (2012-2014). Styrelseledamot i GAEU Consulting AB (2011-2012). Styrelseledamot och senare styrelsesuppleant i Dubblera AB (2011-2013) (Fusion inledd under 2014).
Antal aktier i Inission: 3000 B-aktier.

Karin Skoglund
Karin Skoglund
Styrelseledamot
Född 1959
Civilekonom vid Karlstads Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom Aktiebolag (sedan 2013), Mobile Hangar System AB (sedan 2013), Blaikengruvan AB (sedan 2007) (konkurs inledd 2007). Styrelseledamot och VD i H Skoglund Bygg och Förvaltning AB (sedan 2013). Styrelseledamot i H Skoglund Fastigheter AB (sedan 2014). VD i ScanMining Aktiebolag (sedan 2007) (konkurs inledd 2007).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i Inission: 0

Lars Atterfors
Lars Atterfors
Styrelseledamot
Född 1966
Magister i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen
internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Poolwater Nordic AB, (sedan 2015). Styrelseordförande och delägare i CG Grundels Fönstersystem AB (sedan 2015). Styrelseledamot i Swedish Modules i Emtunga AB (sedan 2014). Styrelseledamot i Stenhaga Invest AB (sedan 2014). Styrelseledamot och ägare i Atterfors Consulting AB (sedan 2013)
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Ägare och styrelseordförande i ArcaFlex AB. Styrelseordförande i Edsvära Svets & Smide AB. Styrelseledamot i Ytterbybostäder AB.
Styrelseordförande och styrelseledamot i diverse bolag inom Moelvenkoncernen (2013). Styrelsemedlem i Emtunga Fastigheter AB, Kalmarbostäder AB och Göteborgsbostäder AB (2014).
Antal aktier i Inission: 400 B-aktier.


Koncernledning

fredrik_berghel
Fredrik Berghel
CEO
Född 1967
Koncernchef i Inission sedan 2008. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Incap (sedan 2013), Styrelseledamot i FBM Consulting AB sedan 2006. Styrelsesuppleant i Q-design AB sedan 2004.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Ljohnsfastighets AB (2006- 2012) och i Sista versen 15636 AB (2004-2015).
Antal aktier i Inission: 440 001 aktier varav 80 001 är A-aktier.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap OY (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Foress International Aktiebolag (2006-2011) (upplöst genom fusion 2011).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.

Peter Lindegren
Peter Lindegren
Inköpschef Koncernen (sedan 2016)
Född 1965
Maskiningenjör, tekniskt gymnasium.
Övriga uppdrag: Inga.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och VD i Wenmec
AB (2007 – 2010).
Antal aktier i Inission: 0

Elisabeth_Wikman
Elisabet Wikman
Ekonomi- och HR-chef (sedan 2009)
Född 1954
Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Emperical AB (sedan 2007).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Antal aktier i Inission: 50 B-aktier (2015-06-10)


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2016-04-27 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2017 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf