Bolagsstyrning


 

Styrelse

Bengt Assarsson
Bengt Assarsson
Styrelseordförande
Född 1957
Civilingenjörsexamen från Lunds Universitet samt ekonomi och juridikstudier vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och delägare i FastTech AB (sedan maj 2013). Delägare av FONTE AB (sedan 2013).
Antal aktier i Inission: 2000 B-aktier.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap OY (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.

Mattias Hultheimer
Mattias Hultheimer
Styrelseledamot
Född 1971
Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spendency AB (sedan 2011) och EFFSO Solutions AB (sedan 2010). Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB (sedan 2008) och CCustomer AB (sedan 2013). Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB (sedan 2009). Styrelseledamot, VD och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB (sedan 2007). VD i Effso A/S (sedan 2013).
Antal aktier i Inission: 3000 B-aktier.

Karin Skoglund
Karin Skoglund
Styrelseledamot
Född 1959
Civilekonom vid Karlstads Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom Aktiebolag (sedan 2013), Mobile Hangar System AB (sedan 2013), Blaikengruvan AB (sedan 2007) (konkurs inledd 2007). Styrelseledamot och VD i H Skoglund Bygg och Förvaltning AB (sedan 2013). Styrelseledamot i H Skoglund Fastigheter AB (sedan 2014). VD i ScanMining Aktiebolag (sedan 2007) (konkurs inledd 2007).
Antal aktier i Inission: 0

Lars Atterfors
Lars Atterfors
Styrelseledamot
Född 1966
Magister i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen
internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Poolwater Nordic AB, (sedan 2015). Styrelseordförande och delägare i CG Grundels Fönstersystem AB (sedan 2015). Styrelseledamot i Swedish Modules i Emtunga AB (sedan 2014). Styrelseledamot i Stenhaga Invest AB (sedan 2014). Styrelseledamot och ägare i Atterfors Consulting AB (sedan 2013)
Antal aktier i Inission: 400 B-aktier.

Lars Wingefors
Lars Wingefors
Styrelseledamot
Född 1977
Serientreprenör sedan 1993. Har senaste 23 åren drivit verksamheter inom TV & Dataspel.  Idag koncernchef och huvudägare i THQNordic (publ) AB.  Har sedan 2009 investerat aktivt i andra noterade och onoterade entreprenörsbolag.
Övriga uppdrag (pågående):
Styrelseledamot och ägare till sitt moderbolag Lars Wingefors AB sedan 2006.
Styrelseledamot i Handelskammaren Värmland sedan maj 2016 Styrelseledamot i Carlmark Sweden AB sedan 2015 Styrelseledamot i THQ Nordic AB sedan 2013.
Uppdrag i majoritetsägda bolag i Lars Wingefors AB koncernen redovisas inte ovan (undantag av THQ Nordic (publ) AB.
Antal aktier i Inission:
Äger via bolaget Wingefors Industri AB 40 000 A-aktier och 80 000 B-aktier.


Koncernledning

fredrik_berghel
Fredrik Berghel
CEO
Född 1967
Koncernchef i Inission sedan 2008. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Incap (sedan 2013), Styrelseledamot i FBM Consulting AB sedan 2006. Styrelsesuppleant i Q-design AB sedan 2004.
Antal aktier i Inission: 440 001 aktier varav 80 001 är A-aktier.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap OY (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.

Peter Lindegren
Peter Lindegren
Inköpschef Koncernen (sedan 2016)
Född 1965
Maskiningenjör, tekniskt gymnasium.
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i Inission: 0

Elisabeth_Wikman
Elisabet Wikman
Ekonomi- och HR-chef (sedan 2009)
Född 1954
Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Emperical AB (sedan 2007).
Antal aktier i Inission: 50 B-aktier (2015-06-10)


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2016-04-27 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2017 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf