Bolagsstyrning


Styrelse

Fredrik Berghel
Fredrik Berghel
Styrelseordförande
Född 1967.
Koncernchef i Inission sedan 2008. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: FBM Consulting AB (sedan 2006). Styrelsesuppleant i Q-design AB (sedan 2004).
Antal aktier i Inission: 440 001 varav 80 001 är A-aktier.

Hans Linnarson
Hans Linnarson
Styrelseledamot
Född 1952
Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB och HP Tronic AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB.
Antal aktier i Inission: 0

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.

Mattias Hultheimer
Mattias Hultheimer
Styrelseledamot
Född 1971
Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spendency AB (sedan 2011). Styrelseordförande i Effso Entreprenad AB (sedan 2010). Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB (sedan 2008) och CCustomer AB (sedan 2013). Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB (sedan 2009). Styrelseledamot, VD och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB (sedan 2007). VD i Effso A/S (sedan 2013). Styrelseledamot i Nordic CleanCap AB (sedan 2017).
Antal aktier i Inission: 3760 B-aktier.

Karin Skoglund
Karin Skoglund
Styrelseledamot
Född 1959
Civilekonom vid Karlstads Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom Aktiebolag (sedan 2013), Mobile Hangar System AB (sedan 2013), Blaikengruvan AB (sedan 2007) (konkurs inledd 2007). Styrelseledamot och VD i H Skoglund Bygg och Förvaltning AB (sedan 2013). Styrelseledamot i H Skoglund Fastigheter AB (sedan 2014). VD i ScanMining Aktiebolag (sedan 2007) (konkurs inledd 2007).
Antal aktier i Inission: 0

Lars Atterfors
Lars Atterfors
Styrelseledamot
Född 1966
Magister i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen
internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styreleder i Nordisk Massivtre AS (sedan 2017). Styrelseledamot i Westmatic AB (sedan 2016). Styrelseledamot i Westmatic Corp. (sedan 2016). Styrelseordförande i Poolwater Nordic AB (sedan 2015). Styrelseordförande och delägare i CG Grundels Fönstersystem AB (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare i Atterfors Consulting AB (sedan 2013).
Antal aktier i Inission: 2900 B-aktier.

 


Koncernledning


Björn Lifvergren
VD
Född 1963
Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm  (KTH).
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i Inission: 0

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Marknadschef
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Antal aktier i Inission: 439 999 varav 80 000 är A-aktier.


Peter Lindegren
Peter Lindegren
Inköpschef Koncernen
Född 1965
Maskiningenjör, tekniskt gymnasium.
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i Inission: 0


Stefan Westberg
Chief Finance Officier (sedan 2017)
Född 1974
Civilekonomexamen från Karlstad Universitet.
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i Inission: 0

Thomas Åström
Thomas Åström
Chief Lean Officier
Född 1978
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot Industriell Produktion, Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i Inission: 0


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2017-04-25 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2018 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf