Arkiv för pressmeddelanden1 2 3 7
Inission
Kompletterande information inför den extra bolagsstämman den 15 december 2016 7/12/16
Styrelsen har efter samråd med huvudägarna i Inission beslutat att gå ut med följande kompletterande information inför den extra bolagsstämma i Inission AB den 15 december 20... Läs mer »
Inission
Kallelse till extra bolagsstämma 23/11/16
Dokument Styrelsens redogörelse_A4.pdf Fullmaktsformular_A4.pdf Revisorns yttrande_A4.pdf Inission AB_Kallelse_A4.pdf Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i... Läs mer »
Inission
Inission AB, Delårsrapport 1 januari-30 september 2016 15/11/16
Inission_Q3 2016_delårsrapport.pdf Tredje  kvartalet (1 juli - 30 september 2016) i sammandrag •    Nettoomsättningen uppgick till 178 MSEK (64) •    Rörelsere... Läs mer »
Rolf Siltala and Alexander Hellström
LumenRadio har valt Inission som sin strategiska leverantör 7/11/16
Inission har fått förtroendet att producera och leverera LumenRadios banbrytande trådlösa styrsystem för ventilations- och klimatanläggningar. Kontraktet är långsiktigt och... Läs mer »
Inission Malmö
Välkommen Inission Malmö AB 21/10/16
I juni 2016 köptes Onrox Group upp av Inission. I gruppen ingick bl.a Onrox Malmö, en komplett fabrik som är resurseffektiv, storskalig och har ett geografiskt fördelaktigt lä... Läs mer »
1 2 3 7