Arkiv för pressmeddelanden


Inission AB delårsrapport 1 april-30 juni 2018 23/08/18
Delårsrapporten i sin helhet: Inission AB delårsrapport Q2 2018.pdf Andra kvartalet 2018 i sammandrag: · Nettoomsättningen uppgick till 176 MSEK (178) · Rörelseresul... Läs mer »
Kommuniké från årsstämman den 8 maj 2018 9/05/18
Aktieägarna kallades den 3 april 2018 till årsstämma i Inission AB (publ) tisdagen den 8 maj 2018, kl. 17:00.Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman va... Läs mer »
Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018 8/05/18
Delårsrapporten i sin helhet: Inission AB_Delårsrapport Q1 2018.pdf Första kvartalet 2018 i sammandrag: ·Nettoomsättningen uppgick till 172 MSEK (187) ·Rörelseresult... Läs mer »
Inissions delårsrapport för första kvartalet 2018 offentliggörs kl 08:00 den 8 maj 4/05/18
Inissions (Nasdaq Stockholm, First North) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2018, kommer att offentliggöras kl. 08:00 CEST den 8 maj 2018. Rapporten kommer även att pres... Läs mer »
Inbjudan till Årsstämma i Inission AB (publ) den 8 maj 2018 kl. 18.00 10/04/18
Inissions styrelse. Från vänster Lars Atterfors, Fredrik Berghel, Karin Skoglund, Hans Linnarsson, Olle Hulteberg och Mattias Hultheimer. Aktieägarna kallas härmed till årsst... Läs mer »