Arkiv för pressmeddelanden


Årsstämma den 25 april 2017 28/03/17
Aktieägarna har den 28 mars kallats till årsstämma i Inission AB (publ). Tid för Årsstämman: Tisdagen den 25 april 2017, kl. 17:00. Plats: Lantvärnsgatan 4, Karlstad. ... Läs mer »
Inission AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 22/02/17
Inission_Bokslutskommunike_för_2016.pdf 1 oktober – 31 december 2016 i sammandrag: - Nettoomsättningen uppgick till 176 (76) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (2,... Läs mer »
Björn Lifvergren ny VD för Inission AB 16/02/17
Kontraktstillverkaren Inission har utsett Björn Lifvergren till ny VD för Inission AB. Björn kommer närmast från en tjänst som VD för Motala Verkstad Group och börjar sin t... Läs mer »
Styrelsens beslut om avstämningsdag 16/12/16
Under en extra bolagsstämma den 15 december 2016 beslutade stämman, i enlighet med Inissions styrelses förslag, om sakutdelning. Det innebär att  att samtliga Inission AB (pub... Läs mer »
Kommuniké från den extra bolagsstämman den 15 december 2016 16/12/16
Aktieägarna kallades den 23 november till en extra bolagsstämma i Inission AB (publ) den 15 december 2016. Anledningen är att den extra bolagsstämman skulle besluta om sakutdel... Läs mer »