Vi lever inte som vi lär. Vi lär som vi lever.


Vi på Inission vänder gärna på begreppen. Värderingar är en integrerad del av en företagskultur som byggs över lång tid. Inissions värderingar kommer inifrån företaget, från medarbetarna själva, och har mejslats ut på utbildningar och i workshopar. Värderingar ska komma naturligt och genomsyra allt det Inission gör och verkar för.

Vi har satt Inissions namn på våra värderingar av den enkla anledningen att de har kommit ur vår strävan att ständigt bli bättre – inte kommit till i efterhand. Eftersom vi gärna lär som vi lever.