Bolagsstyrning


Styrelse

Fredrik Berghel
Fredrik Berghel
Styrelseordförande
Född 1967.
Koncernchef i Inission sedan 2008. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 611 004 varav 180 004 är A aktier.

Hans Linnarson
Hans Linnarson
Styrelseledamot
Född 1952
Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, HP Tronic AB, Scandio AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 630 B-aktier.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 750 996 varav 320 000 är A-aktier.

Mattias Hultheimer
Mattias Hultheimer
Styrelseledamot
Född 1971
Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spendency AB. Styrelseordförande i Effso Entreprenad AB. Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB och CCustomer AB. Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB. Styrelseordförande i EFFSO Tech AB. Styrelseledamot och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB. VD och Koncernchef EFFSO Group AB. VD i Effso A/S.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 15 040 B-aktier.

Karin Skoglund
Karin Skoglund
Styrelseledamot
Född 1959
Civilekonom vid Karlstads Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom AB, Styrelseledamot i Fryksdalens Sparbank, Styrelseledamot i StyrelseAkademien Värmland.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 600 B-aktier.

Lars Atterfors
Lars Atterfors
Styrelseledamot
Född 1966
Magister i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen
internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Spacem2 For smart living AB, Westmatic Corporation (USA), Westmatic AB, CG Grundels Fönstersystem AB och Poolwater Nordic. Styrelseledamot
i Bryn Byggklima AS (Norway) och Westmatic Invest AB.
Antal aktier i Inission: 11 000 B-aktier.

 


Koncernledning


Björn Lifvergren
VD
Född 1963
Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm  (KTH).
Övriga uppdrag: Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 23 000 B-aktier. Optioner: 2 000.

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Marknadschef
Född 1962.
Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 750 996 varav 320 000 är A-aktier.


Peter Lindegren
Peter Lindegren
Inköpschef Koncernen
Född 1965
Maskiningenjör, tekniskt gymnasium.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: Inga. Optioner: 2000.


Stefan Westberg
Chief Finance Officier (sedan 2017)
Född 1974
Civilekonomexamen från Karlstad Universitet.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 500 B-aktier. Optioner: 2 000.

Thomas Åström
Thomas Åström
Chief Lean Officier
Född 1978. Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot Industriell Produktion, Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: Inga. Optioner: 2000.


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2019-05-08 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2020 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf