Niklas Lindh Inissions nya Försäljningschef

Inission har på bara några få år skapat sig en given position på den Svenska marknaden inom kontraktstillverkning och trenden ser ut att fortsätta uppåt. För att ta Inission till nästa nivå förstärker vi nu säljorganisationen genom att tillsätta Niklas Lindh som ny Försäljningschef.

Niklas Lindh har en lång historia inom Inission och stor erfarenhet av försäljning. Niklas kommer närmast från posten som VD för Inission Stockholm där han utvecklat verksamheten föredömligt. Christian Löfgren tar över som tillförordnad VD. Christian var tidigare VD för Skeab Elektronik som Inission förvärvade 2016.

Inission växer och kan numera, utöver tillverkning, även erbjuda design och utvecklingstjänster åt våra kunder. I och med Niklas tillträde som Försäljningschef förstärker Inission sin säljorganisation och vi kan på ett tydligare sätt delge hela vår koncerns erbjudande.

Niklas har varit med och byggt upp Inception och Inside i Stockholm – koncept som tagits emot positivt av marknaden. Inception och Inside är tilläggstjänster för att ta utveckling och industrialisering av nya kundprodukter till en helt ny nivå. Bl. a. genom snabba och komplexa prototyper med stort innehåll av affärsutveckling och effektivisering. Målet är att Inception och Inside ska implementeras i alla fabriker inom Inission och Niklas kommer att vara en nyckel i denna utveckling. Niklas har bred kompetens inom marknad och försäljning, men framförallt stark på att leda organisationer i tillväxt och utveckling.

– Niklas har bred erfarenhet av försäljning. Han har också stor förståelse för kundernas behov och levererar därefter. Jag ser därmed fram emot hur han kommer att att utveckla och förstärka vårt säljarbete såväl som vår säljorganisation, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

– Jag ser fram emot att jobba tätt ihop med alla Inissions fabriker och det är verkligen en unik möjlighet för mig att få leda och utveckla säljorganisationen för Sveriges mest alerta kontraktstillverkare. Att dessutom få bidra till att rulla ut Inception och Inside i hela koncernen är också en spännande del i det hela. Inission är ett starkt varumärke och med sina fristående dotterbolag har vi en modell som ger utmärkta förutsättningar att verkligen kunna möta kundernas framtida behov, säger Niklas Lindh.

Niklas Lindh kommer i sin roll som Försäljningschef Inission att ingå i koncernledningen.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
bjorn.lifvergren@inission.com
+46 703 22 63 23

Niklas Lindh, Försäljningschef Inission AB
niklas.lindh@inission.com
+46 706 30 05 64

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com