MedArt blir flexiblare med Inission

MedArt levererar avancerad teknisk utrustning för kosmetisk kirurgi och har arbetat med Inission sedan 2009. Öppenhet och det nära samarbetet är två av anledningarna till att MedArt valde Inission.

Bakgrund

MedArt har sin bas i Köpenhamn, där de tillverkar kompakta lasrar för den kosmetiska kirurgin. De verkar i en bransch som präglas av ojämn efterfrågan och krav på extremt korta ledtider till leverans.

Inission maximerar kundnyttan

– Vi har valt Inission för att få en minimal kapitalbindning och detta kan endast uppnås genom en gemensam strävan att anpassa leveranserna mot efterfrågan, säger Magnus Blixt på MedArt. Vi kan förmedla kravbilden som marknaden ställer på oss och sedan får vi tillsammans med Inission ta fram en lösning som matchar dessa krav. Inisson tar ansvaret för hela kedjan från sourcing och till leverans. Detta gör att vi kan öka vår flexibilitet på marknaden och ta nya affärer i vår tur.

Öppenhet i kommunikationen

– I och med den marknaden som vi agerar på så är det viktigt med en nära och engagerad kundkontakt, fortsätter Magnus Blixt. Det är viktigt att vi som kund får information om hur processerna fortskrider så att man kan agera utifrån tillförlitlig information. Inission har en öppenhet i alla avseenden och kommunicerar med oss när det gäller både goda såväl som negativ information.