Framtidssäkra dina produkter.


Elektronikprodukter lever långa liv. Det kan de för att vi ser till att utveckla, förädla och ge service under resans gång. Inission erbjuder därför tjänster för att säkerställa att det vi tillverkar ger bästa möjliga nytta och totalekonomi över hela livscykeln. Vi kallar det vår livscykelgaranti.

Vi kallar oss totalleverantörer. Det innebär att vi vill ha överblick över hela produktionsprocessen – från första skissen till dess att produkten avvecklas och byts ut. Därför erbjuder vi tjänster som ytterligare förenklar och effektiviserar för dig som kund. Vi har flera servicetjänster som hänger ihop med utveckling, tillverkning och logistik som vi gärna integrerar i ett långvarigt och djupt samarbete.

Reservdelar och reparation

Vi ser till att dina produkter presterar på topp under hela sin livscykel – vare sig det handlar om fem, tio eller femton år. När de behövs, har vi reservdelarna och kan sköta reparationen.

Ibland går en avgörande komponent ur produktion hos tillverkaren. Inission agerar då snabbt för att säkra att serietillverkningen fortsätter utan besvärliga pauser. Vi hittar ersättningskomponenter, beräknar vad bytet av leverantör innebär och integrerar den nya komponenten i arbetsflödet.

Vidareutveckling och avveckling

Teknikutvecklingen rör sig framåt i en obönhörlig takt. En elektronikprodukt blir förr eller senare frånsprungen av nyare produkter. Inission hjälper dig att behålla konkurrenskraften genom att följa med i utvecklingen, aktivt söka efter möjliga uppgraderingar och förbättringar och föreslå ändringar i din produkt.

Ekonomieffektivisering

På Inission ser vi det som vårt ansvar som totalleverantör att ekonomin i ett projekt är optimerad, från början till slut. Vi erbjuder därför som ett led i utvecklingen av nya produkter en ekonomisk totalöversyn av alla led i projektet – från våra underleverantörer ända till kundens kund. Vi kan därmed föreslå ändringar i logistikkedjan eller i prissättningen som i slutändan belönar alla involverade parter.

Orderadministration

Du kan outsourca all din krångliga och tidskrävande orderadministration till oss. Vi tar emot ordern och ser till att den snabbt och effektivt införlivas i vår orderprocess. Sedan levererar vi till din kund – och du tar emot berömmet för den snabba servicen.