Se helheten – säkra delarna.


Materielförsörjningen (sourcingen) är en av de mest avgörande delarna i vår process. Inission har lång erfarenhet av att analysera, utvärdera och förhandla med huvudleverantörer och andrahandsleverantörer för att flödet av komponenter sker utan störningar eller avbrott.

Materielförsörjning handlar om att agera strategiskt och operativt. Inköp och lagerhållning bygger därför på en långsiktig planering som påbörjas när ett projekt startar. Vi ser till att säkra tillgängligheten på de komponenter som krävs på kort sikt genom ledtidsanalys och på lång sikt i samverkan med våra leverantörer. Vi utför också noggranna kontroller av kvalitet och funktion vid ankomst till våra anläggningar.

Bästa möjliga avvägning av pris och prestanda

Vi menar att leverantörer och tillverkare ska samarbeta närmare med varandra för att säkra ett bättre och mer sömlöst flöde, samt för att kunna erbjuda den absolut bästa totalekonomin i ett projekt. Priser och ledtider är de i särklass vanligaste förhandlingsområdena och det kan innebära både fördelar och nackdelar med ett hårt fokus på bara en av dem. Vi menar att alla parter i kedjan tjänar på att väga ledtider och priser för att produktens hela livscykel ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Låt Inission avlasta er

Som totalleverantör införlivar Inission försörjningen av komponenter i kedjan av tjänster som vi kan erbjuda. Det betyder också att sourcingen blir en naturlig del av en helhet som inte bara berör utveckling och tillverkning, men också fortsatt försörjning och reservdelshantering. Vi kopplar dessutom gärna ihop sourcingen med andra tjänster som säkrar din produkts framtid.