Optimerad serietillverkning för den nordiska marknaden.


Att tillverka kompletta elektronikprodukter är förstås kärnan i det vi gör. I våra produktionsanläggningar har vi en uppdaterad och avancerad maskinpark som är anpassad till våra kunders behov.

Modern, effektiv tillverkning

I våra anläggningar i Stockholm, Västerås, Munkfors, Borås, Malmö, Tallinn och Trondheim, arbetar vi med alla led i tillverkningsprocessen för avancerad industriell elektronik:

  • Ytmontering
  • Stationsorienterad, semi-automatisk montering
  • Våglödning
  • Slutmontering
  • Efterarbete

Varje produkt är unik och kräver noggrann anpassning och optimering av tillverkningsprocessen. Vi avsynar produkterna efter varje led (både manuell avsyning och AOI – Automatic Optical Inspection) och funktionstestar dem efter montering.

Flexibilitet är avgörande

Vi är stolta över vår flexibilitet och höga serviceförmåga. Vi vet att förutsättningar kan ändras snabbt – och vi på Inission är beredda att agera lika snabbt när det händer. Med vår långa erfarenhet av elektroniktillverkning har vi löst många produktionsproblem för våra kunder.

Spårbarhet minimerar felkällor

Vi är noga med att använda standardiserade arbetsmoment tillsammans med ett välutvecklat spårbarhetssystem för att systematiskt upptäcka, isolera och bearbeta eventuella felkällor. Denna metod är en del av det övergripande arbetet med att ständigt förbättra våra processer.