Vi hjälper dig skapa en lönsammare produkt!


Att involveras i ett tidigt skede innebär stora fördelar för er som kund då produkten kan optimeras både gällande funktion såväl som tillverkningskostnad. Exemplet ovan är hämtat från ett kundcase hos Inission Stockholm.

Har du en produkt som behöver bli smartare, tåligare, billigare eller snabbare? Som uppdragsgivare kan du låta oss ta ansvar för produktutvecklingen, från ide till produktion med efterföljande support och underhåll. Du kan också välja att använda oss i specifika delar för att nyttja just de tjänster som du behöver. Vi har genom åren tagit fram hundratals nya produkter och vår styrka är att på kort tid kunna utföra hela processen från avancerad utveckling och konstruktion till dokumentation, produktion och support.

Utveckling

Inission är med i utvecklingen av nya generationer av kunders produkter, antingen genom leverans av färdig lösning eller genom att Inissions konsulter ingår i kundens projekt. Uppdragen omfattar utveckling av hårdvara, mjukvara, provning, projektledning och dokumentation. Vid helhetsåttaganden erbjuds även industridesign och mekaniskkonstruktion via underkonsulter.

Konstruktion

Vi realiserar utvecklingsarbetet i form av prototyper för demonstration, testsystem för att säkerställa kvalitet samt produktionsunderlag för att anpassa din produkt inför serietillverkning.

För mer information om utveckling & konstruktion kontakta:

Johan Swärd, VD Inission Västerås AB
johan.sward@inission.com, +46 703 50 80 08

 

 

 

Referenser


Magic wand
Magic Wand är ett instrument som används för att mäta upp långa borrhål. Mätresultatet överförs till en handenhet för analys och korrigering av efterföljande borrningar. Reflex Instruments produkter har bl.a. använts för tunnelarbetet under Engelska kanalen. Inission har utvecklat den senaste generationens mätenhet samt handenhet. Mätenheten är dimensionerad för 12000 G (shock) samt att klara tryck motsvarande ett 8000 m djupt vattenfyllt hål.

Tjänster: Utveckling, Konstruktion / Prototyp, Produktapplikation, Produktion, Support

Edgar Kantautomat
Edgar är en av marknadens snabbaste kantautomater och den i särklass mest sålda. Inission har totalansvar över elektroniksystemet och har utvecklat hela mätsystemet (inkl. mätprincip) åt Söderhamns Eriksson AB.

Tjänster: Utveckling, Konstruktion / Prototyp, Produktapplikation, Produktion, Support

 

Atlas Copco Tools Skruvdragare
Skruvdragaren Tensor ST används tillsammans med kabel och kontrollenhet inom bilindustrin. Den är erkänd för högsta produktivitet och pålitlighet. Inission Västerås har hjälpt kunden med ökning av prestanda och precision.

Tjänster: Utveckling, Konstruktion / Prototyp