Från bra idé till fulländad produkt.


Inission erbjuder utvecklingstjänster som syftar till att förkorta time-to-market och optimera förhållandet mellan ledtider och ekonomi. Inission samarbetar med flera utvecklingspartner som är specialiserade på design och utveckling av elektronikprodukter. Tillsammans med dessa kan vi säkerställa att utvecklingsarbetet löper så effektivt som möjligt.

Rätt förutsättningar för din produkt

Utvecklingsfasen i en produkts livscykel handlar om att förvandla en idé till en färdig produkt, redo för serietillverkning. Utvecklingen sker i flera parallella spår:

Det logistiska flödet av komponenter och färdiga enheter säkerställs. Vi arbetar efter väl beprövade metoder för att hitta den bästa möjliga avvägningen mellan ledtider och ekonomi. Vi lägger mycket stor vikt vid att hitta rätt underleverantörer för uppdraget och att totalekonomin i projektet är optimal. Under utvecklingsfasen sköter vi även industrialiseringen av produkten.

Varje produkt behöver testas, testas och testas igen för att den ska fungera som det är tänkt. Eftersom produkten är unik, måste testerna vara unika och tas fram för varje ny produkt.

När vi tillverkar produkten, utvecklar vi prototyper som testkörs, utvecklas och testas tills den möter dina förväntningar – eller ännu hellre överträffar dem tack vare de utvecklingsmöjligheter som vi upptäckt under resans gång.

Transferprojekt

När vi tar över en produkt som redan serietillverkas, ser vi till att starta ett transferprojekt, som i mångt och mycket liknar utvecklingen av en ny produkt. Det gäller främst att säkerställa att vi förstår produkten och det logistiska flödet lika bra som om vi hade utvecklat den själva. Med flera lyckade transferprojekt i ryggen kan vi erbjuda en smidig övergång utan störningar, samtidigt som vi också kan hitta möjliga förbättringar och effektiviseringar.

Vidare förädling

Vi på Inission strävar efter att alltid ligga i framkant. Det ska även dina produkter som vi tillverkar göra. Ser vi en möjlighet att göra en produkt bättre, effektivare eller säkrare, kommer vi alltid att föreslå de nödvändiga åtgärderna. Att utveckla existerande produkter är därför ett naturligt inslag bland våra erbjudanden. Du kan läsa mer om hur vi säkrar en god framtid för din produkt under Livscykelgaranti.

Våra utvecklingspartner

SCS, EUC och Berotec